Projektas „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25“

Projektas „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25“

 Paveikslėlis2

Buhalterisweb


2022 10 7 Šviesa


2022 09 02 Mlaikas


Laikraštis „Jurbarko šviesa“

2022 09 22 Šviesa


UAB Lanmeta įvykdė ES projektą „Jauno verslo ugdymas Jurbarke“

2019 m. lapkričio 4 d. UAB „Lanmeta“ ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0064 „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25“ (toliau – projektas) sutartį.  Projekto tikslas – patyrusio verslo mentorystės dėka sukurti naujus verslus.

Per 3 metus projekto metu verslo pradžiai reikalingus įgūdžius žinias, tikslinius mokymus ir konsultacijas reikalingą įrangą bei priemones įgijo 10 Jurbarko miesto gyventojų, visi pradėjo verslus pagal verslo liudijimus, individualios veiklos pažymas, projekto metu įsisteigė mažąsias bendrijas.

Pasiekti numatyti rezultatai: buvo įkurta 10 naujų verslų, verslininkai išklausė 26 seminarus ir kursus, kurių vertė 6044 €, pravesta daugiau nei 1 200,00 val. mentorystės užsiėmimų. Jauniems verslininkams verslo pradžiai suteikta darbo priemonių už 14961 eurų. Pandemija ir karantinai pakoregavo numatytų veiklų įgyvendinimą: dalis veiklų negalėjo būti vykdomos, dalis vyko nuotoliniu būdu.

Projektas finansuotas pagal Miesto vietos veiklos grupės (MVVG) „Jurbarkas“ 2016 – 2022 metų vietos plėtros strategijos 2 tikslo „Skatinti gyventojų įsitraukimą į darbo rinką ir neseniai įsikūrusio verslo plėtrą“ 2.1. uždavinį „Skatinti gyventojus pradėti savarankišką veiklą“ ir 2.1.2 uždavinį „Priemonių savarankiškai veiklai vykdyti suteikimas jauno verslo subjektams“.

Bendra Projekto vertė – 50 000,00 Eur, trukmė 3 metai. Projekto vykdymui įgyvendinti skirta 42 000,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų, 5 000 € Jurbarko rajono savivaldybės, 3000 € UAB „Lanmeta“ lėšų.

Logo


2022 04 29 Mlaikas


 2021 kovo 26 laikraštis „Mūsų laikas“

A5 spaudai


Skelbimas


2020 03 06 Mlaikas


ES Logo

2019 m. lapkričio 4 d. UAB „Lanmeta“ ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0064 „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25“ (toliau – projektas) sutartį.  Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama padidinti miesto gyventojų integraciją į darbo rinką. Projekto tikslas – patyrusio verslo mentorystės dėka sukurti naujus verslus. Projekto metu bus įkurti 5 jauno verslo subjektai ir apmokyta 10 asmenų, kurie įgis verslumo įgūdžius: turizmo vadybos-renginių organizavimo, sveikatinimo paslaugų (pirtininkystės), buhalterijos, WEB reklamos-programavimo, lauko teritorijų priežiūros srityse.

Siekiant apmokyti naujus verslo subjektus, projekto įgyvendinimo metu pagal poreikį vyks individualūs verslo užsiėmimai su mentoriais, gerosios patirties sklaida, seminarai ir mokomieji kursai, bus įsigyjama projekto įgyvendinimui ir jauno verslo pradžiai reikalinga įranga. Projektas skirtas specialistų, kurių trūksta Jurbarko miesto darbo rinkoje, parengimui bei jauno verslo ugdymui, kuris vėliau integruosis darbo rinkoje.

Projektas prisidės prie užimtumo ir socialinės atskirties problemų sprendimo Jurbarko mieste. Projekto dėka bus apmokyti jauni verslininkai, kuriems susiformuos verslumo įgūdžiai, jie įgaus praktinių žinių, susipažins su rinkodara, susikurs savo klientų ratą ir galės konkuruoti ar bendradarbiauti su seniau veikiančiomis įmonėmis, o tai prisidės prie bedarbystės mažinimo Jurbarko mieste.

Bendra Projekto vertė – 50 000,00 Eur. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 42 000,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.